dimarts, 18 de setembre de 2012

Applet de GeoGebra: valors remarcables de sinus i cosinus

Applet de GeoGebra. Si moveu el punt M de la figura, apareixerà el valor de l'angle en radiants que té per sinus i cosinus els que hi ha marcats sobre la circumferència goniomètrica.


Lo siento, GeoGebra Applet no puede iniciar. Asegúrese que tiene Java 1.4.2 (o posterior) instalado y activelo en su explorador (Clic aquí para instalar Java ahora)

dilluns, 17 de setembre de 2012

Enunciats d'exercicis de raons trigonomètriques d'un angle qualsevol

Enunciats d'exercicis de raons trigonomètriques d'un angle qualsevol.
Exercicis de raons trigonomètriques d'un angle qualsevol

Applets de GeoGebra: sinus, cosinus i tangent d'un angle qualsevol

Sinus i cosinus d'un angle qualsevol. Moveu el punt verd i oberveu com varien el sinus i el cosinus d'un angle segons el quadrant on es trobi. Noteu com varien els signes del sinus i del cosinus.

Lo siento, GeoGebra Applet no puede iniciar. Asegúrese que tiene Java 1.4.2 (o posterior) instalado y activelo en su explorador (Clic aquí para instalar Java ahora)


Tangent d'un angle qualsevol. Moveu el punt verd i oberveu com varia la tangent d'un angle segons el quadrant on es trobi. Noteu com varien els signes del sinus, del cosinus i de la tangent.

Lo siento, GeoGebra Applet no puede iniciar. Asegúrese que tiene Java 1.4.2 (o posterior) instalado y activelo en su explorador (Clic aquí para instalar Java ahora)

Fitxes de trigonometria

Fitxes de trigonometria. que podeu omplir a classe.

Sinus, cosinus i tangent d'un angle qualsevol - Power point

Power point on s'explica la definició del sinus, cosinus i tangent d'un angle qualsevol.

Applet de GeoGebra: definició de radiant

Applet de GeoGebra. L'angle de la figura és un radiant sempre que la longitud del radi i la de l'arc coincideixin. Moveu el punt vermell, i malgrat que la circumferència canviï de mida, l'angle es manté fix. Si moveu el punt blau, canvieu l'angle, i la fracció de la part superior esquerra us diu quants radiants són en cada cas.


Lo siento, GeoGebra Applet no puede iniciar. Asegúrese que tiene Java 1.4.2 (o posterior) instalado y activelo en su explorador (Clic aquí para instalar Java ahora)